Lakiareenan Backstage on avattu!

Lakivälityksen kulisseissa on valmisteltu koko syksyn ajan seuraavaa suurta askelta, joka tulee jälleen mullistamaan lakialaa. Lakivälitys avaa nimittäin marras-joulukuun vaihteessa uuden Lakiareenan, jossa tulee yhdistymään kaikkien Suomen lakimiesten asiantuntemus.

Lakimies on asiantuntija

Meillä lakimiehillä on valtavasti asiantuntemusta, jolla voisimme auttaa ihmisiä heidän kohdatessaan oikeudellisia ongelmia elämässään. Valitettavan usein asiantuntemuksemme jää kuitenkin suurelta yleisöltä näkemättä, koska meillä ei ole kunnollisia keinoja tuoda asiantuntemustamme esille.

Lakiareenassa saat äänesi kuuluviin

Uudessa Lakiareena-palvelussa te lakimiehet saatte äänenne kuuluviin ja pystytte tuomaan oman erityisosaamisenne esille aivan uudella tavalla.

Lakiareena antaa kaikille lakimiehille mahdollisuuden kirjoittaa asiantuntijakirjoituksia omalta erikoistumisalaltaan. Asiantuntijakirjoitusten yhteydessä näytetään linkki lakimiehen profiiliin, jonka kautta asiakkaat voivat helposti ottaa lakimieheen yhteyttä.

Lakiareenassa yhdistyy kaikkien lakimiesten erityisosaaminen

Lakiareenan erityispiirre piilee siinä, että Lakiareenan toimitus tulee koostamaan kutakin aihetta (esim. perunkirjoitus) koskevista asiantuntijakirjoituksista parhaan mahdollisen lopputuloksen. Näin Lakiareenan sisältö tulee kehittymään jatkuvasti laadukkaammaksi. Teillä on jatkuvasti mahdollisuus osallistua juridiseen keskusteluun ja ehkä myös hieman haastaa kollegoita – tuoda esiin jotain sellaista, mitä kollegat eivät ole tuoneet esille. Julkaistava asiantuntijakirjoitus on siis yhdistelmä eri lakimiesten kirjoittamista teksteistä. Kuhunkin kirjoitukseen linkitetään jokaisen tekstin kirjoittamiseen osallistuneen lakimiehen profiili (enintään 3).

Lakiareenaan voivat kirjoittaa kaikki lakimiehet, joilla on Lakivälityksessä oma lakimiesprofiili. Luo oma lakimiesprofiilisi tästä!