Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) ja EU:n GDPR:n mukainen tietosuojaseloste

Päivitetty 1.9.2019

 1. Rekisterinpitäjä

Suomalainen Lakipalveluyhtiö Oy
Pakilantie 71
00660 Helsinki
Y-tunnus: 2849465-5
info@lakiareena.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markus Talvio
Pakilantie 71
00660 Helsinki
Y-tunnus: 2849465-5
info@lakiareena.fi

 1. Rekisterin nimi

Lakiareena -palvelun käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelu on yrityksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi yrityksen edustajan on rekisteröidyttävä.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa sähköpostiosoitteensa, joka toimii käyttäjätunnuksena ja salasanan.

Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Suomalainen Lakipalvelu Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti Lakiareena -palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Suomalainen Lakipalveluyhtiö Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
 • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kaupunki, maakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Lakimieskäyttäjän kyseessä ollessa yleiset lakimiehen ja työnantajan toimintaan liittyvät tiedot, kuten lakimiehen nimi, koulutus ja kokemusvuodet, yrityksen nimi ja Y-tunnus, yrityksen osoite, henkilön ja yrityksen kuvaus, kotisivun osoite sekä mahdolliset sosiaalisen median linkit, sekä profiilikuva
 • Käyttäjän lähettämät tarjouspyyntöilmoitukset sisältäen tapauksen kuvauksen
 • Lakimieskäyttäjän lähettämät tarjoukset
 • Lakimieskäyttäjän lähettämät kommentit ja kysymykset
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Palvelun käyttäjien antamat referenssit lakimieskäyttäjästä

Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettua kolmannen osapuolten tarjoamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.

 1. Säännön mukaiset tietolähteet

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot sekä toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään pääosin verkkotallennuspalvelussa, jota suojataan SSL-tekniikalla ja jonka varmennetut palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

 1. Rekisterin tarkastus-, korjaus-, kielto- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai niistä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä saa vastustamisesta huolimatta käsitellä henkilötietoja, jos käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä myös valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan palvelusta internetsivuilta.